Tuesday, February 25, 2014

Seminārs par ultra aukstu atomu iegūšanas risinājumiem

Starptautisko optikas biedrību OSA un SPIE Latvijas studentu nodaļas aicina apmeklēt semināru„Ultra aukstu atomu iegūšanas risinājumi ar optiskām lāzeru dzesēšanas metodēm”, kuru vadīs LU FMF doktora grāda kandidāts Mārtiņš Brūvelis. Seminārs notiks 2014. gada 4. martā Zeļļu ielā 8, F219 telpā 17:00. Ierašanās no 16:45 – būs cepumi un tēja.

Seminārā tiks apskatītas mūsdienu pētījumos plaši lietotu ultra aukstu neitrālu atomu optiskās lāzeru dzesēšanas metodes, kā arī tiks sniegts ieskats neitrālu atomu gūstīšanas metodēs. Seminārs   sniegs   iespēju   iepazīties   ar   dzesēšanas   metodēm   no   praktiski risināmo problēmu skatpunkta sniedzot ieskatu aukstu atomu dzesēšanas risinājumos kas tiek izmantoti tādās ārvalstu pētījumu laboratorijās, kā (i) Cretan Matter-Waves / Bose-Einstein   Condensation   group   of   the   Institute   of   Electronic   Structure   and   Lasers I.E.S.L. on Crete, Greece, (ii) Ultracold Atom Laboratory National Tsing Hua University Department of Physics Hsinchu, Taiwan, R.O.C. 30043, (iii)  Metcalf Research Group, Deptartmen of Physics & Astronomy Stony Brook University, Stony Brook, NY 11794, USA.  Priekšzināšanas semināra apmeklēšanai nav nepieciešamas! 

Aicināts ikviens interesents!


1 comment: